درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام در پیک شهر شعبه گاندی

استخدام در پیک شهر شعبه گاندی

1397-07-28

استخدام در پیک شهر شعبه گاندی 20 موتور سوار زنگ خور 800 تا از ساعت 7 تا 22 با درآمد روزی 250 هزار از ساعت 10 تا 16 = 150 هزار از ساعت 16 تا 22 = 70 هزار

استخدام در پیک شهر شعبه گاندی 20 موتور سوار زنگ خور 800 تا از ساعت 7 تا 22 با درآمد روزی 250 هزار از ساعت 10 تا 16 = 150 هزار از ساعت 16 تا 22 = 70 هزار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی