آگهی استخدام مدیر فروش در شرکت نوین سازه آسیا

استخدام مدیر فروش در شرکت نوین سازه آسیا

1397-11-02

استخدام مدیر فروش آشنا به کامپیوتر در شرکت نوین سازه آسیا جهت مراجعه حضوری تماس بگیرید.

استخدام مدیر فروش آشنا به کامپیوتر در شرکت نوین سازه آسیا جهت مراجعه حضوری تماس بگیرید.

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی