آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1397-11-02

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر.مسلط به تولید محتوا متنی و دارای لپ تاپ.(فقط آقا)لطفا مشخصات به صورت پیامک ارسال شود

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر.مسلط به تولید محتوا متنی و دارای لپ تاپ.(فقط آقا)لطفا مشخصات به صورت پیامک ارسال شود

قم بنیاد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی