آگهی استخدام نظافتچی خانم در سالن آرایشی

استخدام نظافتچی خانم در سالن آرایشی

1397-11-02

استخدام نظافتچی خانم در سالن آرایشی تمام وقت

استخدام نظافتچی خانم در سالن آرایشی تمام وقت

شیراز معالی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی