آگهی استخدام پیک موتوری و تحصیلدار

استخدام پیک موتوری و تحصیلدار

1397-11-02

استخدام تعدادی پیک موتوری و تحصیلدار جهت فعالیت در واحدهای مختلف شرکت با شرایط عالی

استخدام تعدادی پیک موتوری و تحصیلدار جهت فعالیت در واحدهای مختلف شرکت با شرایط عالی

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی