آگهی استخدام آبدارچی تمام وقت آقا یاخانم برای امور نظافت و پذیرایی یک شرکت

استخدام آبدارچی تمام وقت آقا یاخانم برای امور نظافت و پذیرایی یک شرکت

1397-11-02

استخدام آبدارچی تمام وقت آقا یاخانم برای امور نظافت و پذیرایی یک شرکت با بیمه

استخدام آبدارچی تمام وقت آقا یاخانم برای امور نظافت و پذیرایی یک شرکت با بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی