آگهی استخدام راننده با کامیونت مسقف

استخدام راننده با کامیونت مسقف

1397-11-02

استخدام رانندگان دارای کامیونت مسقف جهت همکاری در یکی از شرکت های معتبر حمل و نقل و ارسال بار بین شهری با درآمد بالا

استخدام رانندگان دارای کامیونت مسقف جهت همکاری در یکی از شرکت های معتبر حمل و نقل و ارسال بار بین شهری با درآمد بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی