آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مهندسین مشاور

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسین مشاور

1397-11-02

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسین مشاور با حقوق 1.200 م و بیمه

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسین مشاور با حقوق 1.200 م و بیمه

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی