آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پخش لوازم ارایشی

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پخش لوازم ارایشی

1397-11-02

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پخش لوازم ارایشی با حقوق مکفی در صادقیه

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر پخش لوازم ارایشی با حقوق مکفی در صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی