آگهی استخدام منشی خانم همکاری در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم همکاری در شرکت بازرگانی

1397-11-02

استخدام منشی خانم همکاری در شرکت بازرگانی با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم همکاری در شرکت بازرگانی با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی