آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در آرایشگاه زنانه

استخدام منشی خانم جهت کار در آرایشگاه زنانه

1397-11-02

استخدام منشی خانم جهت کار در آرایشگاه زنانه با موبایل مناسب در محدوده یوسف آباد

استخدام منشی خانم جهت کار در آرایشگاه زنانه با موبایل مناسب در محدوده یوسف آباد

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی