آگهی استخدام کارمند اداری آقا در شرکت معتبر

استخدام کارمند اداری آقا در شرکت معتبر

1397-11-02

استخدام کارمند اداری آقا در شرکت معتبر جهت انجام امور دفتری با حقوق مناسب

استخدام کارمند اداری آقا در شرکت معتبر جهت انجام امور دفتری با حقوق مناسب

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی