آگهی استخدام منشی برای بازاریابی در آکادمی زبان

استخدام منشی برای بازاریابی در آکادمی زبان

1397-07-24

استخدام منشی برای بازاریابی در آکادمی زبان با حقوق 2/5 م به همراه پورسانت

استخدام منشی برای بازاریابی در آکادمی زبان با حقوق 2/5 م به همراه پورسانت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی