آگهی استخدام کارمند گرافیست در مجموعه ای مذهبی

استخدام کارمند گرافیست در مجموعه ای مذهبی

1397-07-24

استخدام کارمند(گرافیست) در مجموعه ای مذهبی مسلط به نرم افزارهای طراحی با حقوق و بیمه اجتماعی و تکمیلی و ترجیحا متولیدن 70 به بعد.

استخدام کارمند(گرافیست) در مجموعه ای مذهبی مسلط به نرم افزارهای طراحی با حقوق و بیمه اجتماعی و تکمیلی و ترجیحا متولیدن 70 به بعد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی