آگهی استخدام ویزیتور جهت محصولات آرایشی وبهداشتی

استخدام ویزیتور جهت محصولات آرایشی وبهداشتی

1397-11-02

استخدام ویزیتور حرفه ای جهت محصولات آرایشی وبهداشتی برای هماهنگی و تعیین وقت مصاحبه لطفا تماس بگیرید.

استخدام ویزیتور حرفه ای جهت محصولات آرایشی وبهداشتی برای هماهنگی و تعیین وقت مصاحبه لطفا تماس بگیرید.

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی