آگهی استخدام مدیر فروش در شرکت فناوری اطلاعات

استخدام مدیر فروش در شرکت فناوری اطلاعات

1397-11-02

استخدام مدیر فروش در شرکت فناوری اطلاعات لطفا رزومه خود را به آیدی تلگرام ارسال نمایید.

استخدام مدیر فروش در شرکت فناوری اطلاعات لطفا رزومه خود را به آیدی تلگرام ارسال نمایید.

اهواز نادری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی