آگهی استخدام فتوشاپ کار در کانون تبلیغاتی

استخدام فتوشاپ کار در کانون تبلیغاتی

1397-07-28

استخدام فتوشاپ کار در کانون تبلیغاتی مسلط به تایپ با حقوق ثابت و مزایا.واجدین شرایط با شماره درج شده تماس بگیرند.

استخدام فتوشاپ کار در کانون تبلیغاتی مسلط به تایپ با حقوق ثابت و مزایا.واجدین شرایط با شماره درج شده تماس بگیرند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی