آگهی استخدام فروشنده فروشگاه زنجیره ای

استخدام فروشنده فروشگاه زنجیره ای

1397-11-01

استخدام فروشنده فروشگاه زنجیره ای لطفا مشخصات خود را به همراه یک قطعه عکس به تلگرام یا واتس آپ ارسال نمایید.

استخدام فروشنده فروشگاه زنجیره ای لطفا مشخصات خود را به همراه یک قطعه عکس به تلگرام یا واتس آپ ارسال نمایید.

شیراز خلد برین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی