آگهی استخدام کارمند فروش جهت دفتر قالیشویی

استخدام کارمند فروش جهت دفتر قالیشویی

1397-11-01

استخدام کارمند فروش با روابط عمومی بالا جهت دفتر قالیشویی درصورت تمایل با ما تماس برقرار نمایید.

استخدام کارمند فروش با روابط عمومی بالا جهت دفتر قالیشویی درصورت تمایل با ما تماس برقرار نمایید.

تهران عبدل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی