آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-11-01

استخدام یک همکار موتورسوار جهت پیک برای ارسال بسته با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک همکار موتورسوار جهت پیک برای ارسال بسته با درآمدی رضایت بخش

کرج مهرویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی