آگهی استخدام فروشنده در فروشگاه معتبر پوشاک

استخدام فروشنده در فروشگاه معتبر پوشاک

1397-11-01

استخدام فروشنده دارای روابط عمومی بالا در فروشگاه معبتر پوشاک از واجدین شرایط اعلامی نیرو پذیرش می گردد.

استخدام فروشنده دارای روابط عمومی بالا در فروشگاه معبتر پوشاک از واجدین شرایط اعلامی نیرو پذیرش می گردد.

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی