آگهی استخدام بازاریاب جهت پخش گیاهان دارویی وعطاری

استخدام بازاریاب جهت پخش گیاهان دارویی وعطاری

1397-11-01

استخدام بازاریاب با فن بیان بالا جهت پخش گیاهان دارویی وعطاری از علاقمندان به این حوزه کاری دعوت به کار بعمل می آید.

استخدام بازاریاب با فن بیان بالا جهت پخش گیاهان دارویی وعطاری از علاقمندان به این حوزه کاری دعوت به کار بعمل می آید.

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی