آگهی استخدام منشی خانم در یک محیط فرهنگی

استخدام منشی خانم در یک محیط فرهنگی

1397-07-24

استخدام منشی خانم در یک محیط فرهنگی به همراه بیمه و مزایا

استخدام منشی خانم در یک محیط فرهنگی به همراه بیمه و مزایا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی