آگهی استخدام کارمند فروش جهت کارهای تبلیغاتی

استخدام کارمند فروش جهت کارهای تبلیغاتی

1397-11-01

استخدام کارمند فروش فعال و باروابط عمومی بالا جهت کارهای تبلیغاتی متقاضیان گرامی لطفا رزومه خود را ارسال نمایید.

استخدام کارمند فروش فعال و باروابط عمومی بالا جهت کارهای تبلیغاتی متقاضیان گرامی لطفا رزومه خود را ارسال نمایید.

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی