آگهی استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

1397-10-30

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه. آشنا به متد های روز و آمبره و رنگساژ....

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه. آشنا به متد های روز و آمبره و رنگساژ....

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی