آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

1397-10-30

استخدام تعداد محدودی راننده با اتومبیل پژو ،سمند و ال 90 جهت کار در تاکسی سرویس مولانا امید سپاهان با محیطی منظم

استخدام تعداد محدودی راننده با اتومبیل پژو ،سمند و ال 90 جهت کار در تاکسی سرویس مولانا امید سپاهان با محیطی منظم

اصفهان دروازه تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی