آگهی استخدام تعدای جوان فعال در تولیدی بچه گانه

استخدام تعدای جوان فعال در تولیدی بچه گانه

1397-07-24

استخدام تعدای جوان فعال در تولیدی بچه گانه قسمت برش نیازمندیم

استخدام تعدای جوان فعال در تولیدی بچه گانه قسمت برش نیازمندیم

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی