آگهی استخدام کارمند تولید محتوا خانم در شرکت مجاز

استخدام کارمند تولید محتوا خانم در شرکت مجاز

1397-10-30

استخدام کارمند تولید محتوا خانم در شرکت مجاز.جهت متون خبری.مسلط به نگارش-تامین محتوا...لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام کارمند تولید محتوا خانم در شرکت مجاز.جهت متون خبری.مسلط به نگارش-تامین محتوا...لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی