آگهی استخدام بازاریاب جهت بازاریابی مواد غذایی

استخدام بازاریاب جهت بازاریابی مواد غذایی

1397-10-30

استخدام بازاریاب با روابط عمومی قوی جهت بازاریابی مواد غذایی با حقوق و مزایا مکفی از علاقه مندان به این حوزه دعوت به همکاری صورت می انجامد.

استخدام بازاریاب با روابط عمومی قوی جهت بازاریابی مواد غذایی با حقوق و مزایا مکفی از علاقه مندان به این حوزه دعوت به همکاری صورت می انجامد.

تهران ازگل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی