آگهی استخدام فروشنده جهت لباس زیر زنانه

استخدام فروشنده جهت لباس زیر زنانه

1397-10-30

استخدام فروشنده مجرب جهت لباس زیر زنانه با حقوق مکفی و مناسب برای دریافت جزییات وریز فعالیت کاری با شماره درج شده تماس بگیرید.

استخدام فروشنده مجرب جهت لباس زیر زنانه با حقوق مکفی و مناسب برای دریافت جزییات وریز فعالیت کاری با شماره درج شده تماس بگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی