آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

1397-10-29

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت همکاری در تاکسی تلفنی پرهام با درآمدی خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت همکاری در تاکسی تلفنی پرهام با درآمدی خوب

سنندج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی