آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس

1397-10-29

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکی سرویس با زنگ خور بالا و درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکی سرویس با زنگ خور بالا و درآمد خوب

دزفول

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی