آگهی استخدام نظافتچی متعهد برای یک مطب هفته ای سه بار با بیمه

استخدام نظافتچی متعهد برای یک مطب هفته ای سه بار با بیمه

1397-10-29

استخدام نظافتچی متعهد برای یک مطب هفته ای سه بار با بیمه

استخدام نظافتچی متعهد برای یک مطب هفته ای سه بار با بیمه

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی