آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-10-29

استخدام تعدادی پیک موتوری با ظاهری منظم جهت همکاری با درامد خوب و ناهار

استخدام تعدادی پیک موتوری با ظاهری منظم جهت همکاری با درامد خوب و ناهار

مشهد امام خمینی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی