آگهی استخدام مسئول خرید گوشت و مرغ

استخدام مسئول خرید گوشت و مرغ

1397-07-24

استخداممسئول خرید گوشت و مرغ با گواهینمامه موتور و ماشین و ضامن معتبر دارندگان موتور در اولویت می باشند

استخداممسئول خرید گوشت و مرغ با گواهینمامه موتور و ماشین و ضامن معتبر دارندگان موتور در اولویت می باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی