آگهی استخدام فروشنده جهت فروشگاه پروتئین

استخدام فروشنده جهت فروشگاه پروتئین

1397-10-29

استخدام فروشنده متعهد و فعال جهت فروشگاه پروتئین گوشت و مرغ علاقمندان گرامی از افراد واجدشرایط گزینش صورت می انجامد.

استخدام فروشنده متعهد و فعال جهت فروشگاه پروتئین گوشت و مرغ علاقمندان گرامی از افراد واجدشرایط گزینش صورت می انجامد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی