آگهی استخدام ویزیتور جهت کار در شرکت خط سبز معماری

استخدام ویزیتور جهت کار در شرکت خط سبز معماری

1397-10-29

استخدام ویزیتور جهت کار در شرکت خط سبز معماری در زمینه غرفه سازی نمایشگاهی برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره مندرج تماس بگیرید.

استخدام ویزیتور جهت کار در شرکت خط سبز معماری در زمینه غرفه سازی نمایشگاهی برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره مندرج تماس بگیرید.

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی