آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس سعید

استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس سعید

1397-10-29

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل و بدون اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس سعید با محیطی دوستانه

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل و بدون اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس سعید با محیطی دوستانه

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی