آگهی استخدام کارمند بازاریاب و فروش

استخدام کارمند بازاریاب و فروش

1397-07-24

استخدام 2نفر خانم جهت کار فروش تلفنی و دیجیتالی در شرکت قدیمی و بزرگ با آموزش رایگان بیمه با حقوق مکفی .

استخدام 2نفر خانم جهت کار فروش تلفنی و دیجیتالی در شرکت قدیمی و بزرگ با آموزش رایگان بیمه با حقوق مکفی .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی