آگهی استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت واردات و صادرات

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت واردات و صادرات

1397-10-29

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت واردات و صادرات با ظاهر آراسته و شیک

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت واردات و صادرات با ظاهر آراسته و شیک

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی