آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1397-10-29

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 2م

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 2م

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی