آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت بیمه

استخدام کارمند خانم در شرکت بیمه

1397-10-29

استخدام کارمند خانم در شرکت بیمه با ساعت کار 8/30 الی 16/30 و حقوق وزارت کار

استخدام کارمند خانم در شرکت بیمه با ساعت کار 8/30 الی 16/30 و حقوق وزارت کار

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی