آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت فناوری اطلاعات

استخدام منشی خانم در یک شرکت فناوری اطلاعات

1397-10-29

استخدام منشی خانم در یک شرکت فناوری اطلاعات با حقوق مکفی محدوده میدان ولیعصر

استخدام منشی خانم در یک شرکت فناوری اطلاعات با حقوق مکفی محدوده میدان ولیعصر

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی