آگهی استخدام یک نفر منشی خانم جهت کار در نمایشگاه کابینت

استخدام یک نفر منشی خانم جهت کار در نمایشگاه کابینت

1397-10-29

استخدام یک نفر منشی خانم جهت کار در نمایشگاه کابینت با حقوق عالی

استخدام یک نفر منشی خانم جهت کار در نمایشگاه کابینت با حقوق عالی

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی