آگهی استخدام خیاط ماهر

استخدام خیاط ماهر

1397-07-24

استخدام خیاط ماهر مانتو دوز جهت کار در مزون

استخدام خیاط ماهر مانتو دوز جهت کار در مزون

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی