آگهی استخدام خیاط وتزئین کار

استخدام خیاط وتزئین کار

1397-07-24

استخدام خیاط وتزئین کار جهت کار در داخل مزون

استخدام خیاط وتزئین کار جهت کار در داخل مزون

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی