آگهی استخدام راننده دارای کارت بی آی اس

استخدام راننده دارای کارت بی آی اس

1397-10-29

استخدام راننده دارای کارت بی آی اس جهت رانندگی با اتوبوس شهری با درآمدی رضایت بخش

استخدام راننده دارای کارت بی آی اس جهت رانندگی با اتوبوس شهری با درآمدی رضایت بخش

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی