درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام کارمند اداری خانم در دفتر شرکت

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر شرکت

1397-10-28

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر شرکت با حقوق مکفی در شهرک صنعتی ایوانکی

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر شرکت با حقوق مکفی در شهرک صنعتی ایوانکی

سمنان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی