درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام کارمند اداری در دفتر فروش شرکت ساختمانی

استخدام کارمند اداری در دفتر فروش شرکت ساختمانی

1397-10-28

استخدام کارمند اداری در دفتر فروش شرکت ساختمانی با حقوق مکفی محدوده سمنان

استخدام کارمند اداری در دفتر فروش شرکت ساختمانی با حقوق مکفی محدوده سمنان

سمنان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی