آگهی استخدام منشی خانم در موسسه خلاقیت اندیشه کیان

استخدام منشی خانم در موسسه خلاقیت اندیشه کیان

1397-10-28

استخدام منشی خانم در موسسه خلاقیت اندیشه کیان با حقوق مکفی ترجیحا ساکن شهرک بعثت و حومه

استخدام منشی خانم در موسسه خلاقیت اندیشه کیان با حقوق مکفی ترجیحا ساکن شهرک بعثت و حومه

بندر ماهشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی